Formalności

Ślub na Zanzibarze krok po kroku – to prostsze niż myślisz!

1. Rodzaj ślubu i pakiet

Zastanówcie się, jaki ślub chcecie wziąć – cywilny, kościelny czy konkordatowy – oraz na który z dostępnych pakietów się decydujecie. Na tym etapie nie musimy jeszcze decydować o szczegółach, ale warto zadecydować, gdzie chcecie wziąć ślub: w kościele, na plaży czy może na sand banku.

2. Data

Najważniejsze jest ustalenie daty – od tego zaczynamy planowanie. Datę ślubu musimy potwierdzić z urzędnikiem stanu cywilnego lub księdzem. Bez nich ślub się nie odbędzie.

3. Podpisanie umowy i zaliczka

Po ustaleniu najważniejszych szczegółów jesteśmy gotowi na podpisanie umowy. Kolejny krok to zaliczka w wysokości 300$ – jej wpłata stanowi gwarancję terminu realizacji ślubu. Pozostała kwota płatna jest gotówką po przylocie na Zanzibar.

4. Skompletowanie dokumentów

Czas na skompletowanie niezbędnych dokumentów. Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język angielski (mogą również być wielojęzyczne, jeśli jednym z języków jest angielski, a w przypadku dokumentów do ślubu kościelnego – także łacina). Skany dokumentów przesyłacie nam mailem przed przylotem, a oryginały zabieracie ze sobą na Zanzibar.

Lista niezbędnych dokumentów – ślub cywilny:

1. odpis skrócony aktu urodzenia;
2. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, że „zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo”;
3. zdjęcie paszportowe;
4. fotokopia paszportu – strona ze zdjęciem.

Lista niezbędnych dokumentów – ślub kościelny:

1. odpis skrócony aktu urodzenia;
2. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, że „zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo”;
3. zdjęcie paszportowe;
4. fotokopia paszportu – strona ze zdjęciem;
5. listy od rodziców (list poświadczający, że rodzice pana młodego i panny młodej zgadzają się na to, aby małżeństwo zostało zawarte);
6. zgody na zawarcie ślubu poza parafią proboszcza z parafii pana młodego i panny młodej;
7. akty chrztu.